KAWRUH SEPALA : CARA GAMPANG NULIS JAWA

Rumangsaku saiki akeh wong jawa kang lali jawane utawa ora ngerti jawane. Karepku kuwi dudu bab lali budhaya jawane,nanging bab pauger kanggo nulis jawa. Akeh wae kang kepengin nulis jawa nanging aa kang dutulis dianggep pada karo pocapane. Conto kang paling gampang bab nulis o karo a piye anggone mbedakake. Ing ukara basa Indonesia dua kuwi ing jawa kang bener ditulis loro nanging akeh kang banjur kleru yen nulis lara (sakit) banjur tetep dianggep ditulis loro kaya pocapane. Lha teneh nek mengkono banjur nulis bojoku loro,kang dikarepake bojoku sakit rak dadi bojoku 2, Perlu uga dikawuningani menawa nulis karo pocapan cara wetan (yogya) kuwi beda sungsate.
Titikane sakjane gampang,yen pocapan ukara kuwi antarane jawa soloan karo banyumasan pada ditulis nganggo O,kayata bojo kang pocapane nganggo o kaya ing pocapan inggris obey utawa ing indonesia solis utawa borang,dene yen pocapan cara yogya utawa solo kuwi a kaya ing pocapan inggris door utawa observe (pocapan indonesia angel contone), nanging ing pocapan banyumas nganggo a kaya ing pocapan inggris dust mula banjur ditulis nganggo a, kayata lara. Lara kang ateges gerah/sakit ing pocapan jawa wetanan keprungu kaya ing pocapan door dene ing banyumas swarane kaya ing pocapan inggris nganggo ukara dust. Banjur yen mengkono yen njarwakake istri saya sakit ya kaserat bojoku lara (gerah) dudu bojoku loro (angka 2). Cara liyane piye unine ukara kuwi yen ditambahi ane, conto kancane (temannya) kang keprungi kaya ing dust, dudu kaya ing obey, dadi dudu koncone. Coro kuwi tegese kewan nanging cara tegese pada karo cara ing ukara Indonesia. Luwih gampang maneh yen bisa nyerat nganggo aksara jawa. Banjur kepiye bedane nganggo h karo ora, kayata antare d karo dh utawa t karo th. D kaya ing door kaserat nganggo h dadi dh, conto dhadha, dudu dada. Sing bener t utawa th ? Ukara iki ya pada kaya ing dh kayata sethithik (ora akeh), dudu setitik, sethithik karo setitik jarwane uga beda.
Pandongaku seserapan kang sethithik iki bisa mranani panjenengan kabeh

Diterbitkan oleh

Eka PGSD UM PURWOKERTO

Lektor Kepala di PGSD UM PURWOKERTO. Certified Instructor Hypnotherapyof IBH Hydoponiker,fotografer,writer

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.