AJA DUMEH

  Aja dumeh

aja dumeh sira kuwasa banjur kumawasa
aja dumeh sira pinter banjur kuminter
aja dumeh sira ayu banjur kemayu
aja dumeh sira sugih banjur sumugih
aja dumeh sira gagah banjur gemagah
aja dumeh kuwi ngandut teges kang jero
mula aja sira duwe cekelan sapa sira sapa ingsun
paugeman kaya ngono pada karo sira kuwi wong kang kumaalungkung,degsura,adigang adigung adiguna
manungkula,amarga isih ana pawongan kang ngluwihi apa kang sira andelake